LEDNINGSSÖKNING

 

Sedan oktober 2011 erbjuder vi ledningssökning av avlopps -och vattenledningar. Detta kan vi göra med tre olika metoder.

 

Metod 1:


Vi skickar in en sond i röret som vi sedan kan avläsa från ytan. Alternativt kan vi skicka in en sond med en kamera på och då filma röret där kameran är. Då kan vi sedan berätta var och hur djupt ner ledningen ligger. Detta underlättar om man behöver reparera en del av avloppsledningen eller om man bara vill veta var den går för att man ska gräva i trädgården/gården
. Denna metod fungerar inte på gjutjärnsrör eftersom det skärmar av radiosignalerna från sonden, men oftast är inte rören i marken eller i grunden gjorda av gjutjärn.


Metod 2:


Vi sätter en klämma runt röret, alternativt sätter vi en klämma på röret som sedan jordas. Sedan skickas en signal runt röret / eller i röret som fortplantar sig. Denna signal kan vi avläsa och då få veta var röret går. Denna metod fungerar på alla lednigar som är gjorda av järn såsom el, vatten och teleledningar.

 

Metod 3

 

Vi skickar ner en signal i jorden som sedan fortplantar sig i rör. Denna signal kan vi läsa av. Metoden berättar bara om där går en avloppsledning i jorden och inte exakt var ledningen går. Ledningen måste tyvärr vara hel och kan ej vara full av grus och slam.

 

 

Nyheter

2017-10-02

Ny prislista ligger uppe

www.stoppiavlopp.com

2012-01-11

Nyare hemsida

Uppdaterat hemsidan.