AVLOPPSSYSTEMET

 

Avloppssystemet är en del av vår vardag som vi tar för givet ska fungera. Inget avloppssystem i världen är underhållsfritt. Förr eller senare uppstår problem, oavsett om det är en liten villa eller ett stort flerfamiljshus. Problemen uppstår när smuts och fett börjar sätta sig i rören och bildar avlagringar som växer år för år. Till slut blir det stopp och det kan leda till översvämning med stora kostnader som följd.

Det finns dock symptom som varnar när rören håller på att slamma igen. Några av dessa är:

 


Det finns lösningar på problemen och naturligtvis blir det billigare ju tidigare åtgärderna sätts in.

Vi på IS Spolservice har specialiserat oss på att spola rent avloppssystemen i förebyggande syfte eller när problemen uppmärksammas. Med rätt spolkraft i anpassade munstycken och vattenmängder återställer vi rören till vad de en gång byggdes för. Villa eller tiovåningshus, spelar ingen roll. Allt spolas rent såsom vertikala stammar, stickledningar från kök och badrum samt huvudledningar mot gatan.

Vi är så säkra på vår sak att vi lämnar goda garantier på det jobb vi utför, och ger goda tips om hur avloppen skall skötas för att bibehålla sin goda funktion..

 

Nyheter

2017-10-02

Ny prislista ligger uppe

www.stoppiavlopp.com

2012-01-11

Nyare hemsida

Uppdaterat hemsidan.